Menu Close

Mokyklinis etiudo/techninės pjesės konkursas „Besivejant natą“

   Lapkričio 15 dieną Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje vyko III-asis fortepijono instrumento mokinių etiudo/techninės pjesės konkursas ,,BESIVEJANT NATĄ“, kurio iniciatorė ir organizatorė fortepijono metodinės grupės vadovė, mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė. Šiais mokslo metais konkurse dalyvavo net 20 jaunųjų pianistų, kuriuos ruošė mokytojos metodininkės Irena Leskauskienė, Vilija Brazinskienė ir Rita Čekanauskienė, vyresn. mokytojai: Rama Povilaitienė, Vytautas Šveikauskas ir mokytoja Rasa Vozbinienė.
   Konkurso tikslas – skatinti jaunuosius Menų mokyklos pianistus atskleisti savo gebėjimus ir nuolat ugdyti, tobulinti techninius grojimo įgūdžius. Konkurso uždaviniai: sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti atlikėjo sceninę laisvę bei patirtį; skatinti mokinių kūrybiškumą ir muzikalumą atliekant etiudus/technines pjeses; sudaryti galimybę mokiniams pabūti „mokytojo – komisijos nario vaidmenyje“ ir įvertinti savo draugų grojimą.
    Etiudo/techninės pjesės konkurso metu mokiniai patys turėjo vertinti vienas kitą. Jiems buvo pateikti vertinimo lapai, kuriuose turėjo pažymėti tris labiausiai patikusius atlikėjus. Prieš atlikdami savo kūrinį, mokiniai patys prisistatė, pasakė savo mokytoją ir kūrinį, kurį atliks. Po konkurso įvyko bendras renginio aptarimas ir įvertinimas. Visi mokiniai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis. Konkursą stebėjo apie 30 žiūrovų: konkurso dalyviai-mokiniai, jų mokytojai, tėveliai, broliai, seserys, draugai ir pavaduotoja ugdymui Beata Pralgauskienė, kuri renginio pabaigoje pasidžiaugė gausiu Menų mokyklos pianistų būriu ir padėkojo visiems už gražiai skambančią fortepijono muziką.
 
Skip to content