Administracija

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Beata Pralgauskienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Sigitas Vengelis

Sekretorė Birutė Steponaitienė