Administracija

Direktorius Beata Pralgauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Štabokienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Sigitas Vengelis

Sekretorė Birutė Steponaitienė