Menu Close

Tarybos

Mokyklos taryba
Tarybos pirmininkė – Irena Leskauskienė, mokytoja metodininkė.
Pavaduotoja – Rita Čekanauskienė, mokytoja metodininkė.
Nariai:            Inga Mituzienė, vyresnioji mokytoja;
                       Vytautas Šveikauskas, vyresnysis mokytojas;
                        Edita Dzvankauskienė, tėvų atstovas;
                       Inga Žimkienė, tėvų atstovas;
                       Jolanta Saunorienė, tėvų atstovas;
                       Eismantas Vaitiekūnas, tėvų atstovas;
                       Karina Karvelytė, mokinių atstovas;
                       Erika Petrauskaitė, mokinių atstovas;
                       Rugilė Rakauskaitė, mokinių atstovas;
                       Eglė Šumskytė, mokinių atstovas.

Mokytojų taryba 
Tarybos pirmininkė – Asta Barčiauskienė, mokytoja metodininkė.
Tarybos nariai – visi mokykloje dirbantys mokytojai.

Metodinė taryba
Pirmininkė – Rasa Štabokienė, pavaduotoja ugdymui.
Metodinių grupių vadovai:
Akordeono, liaudies, mušamųjų, pučiamųjų ir styginių instrumentų metodinė grupė.
Vadovė – vyresnioji mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.
Nariai: Vaiva Bukantienė;
             Gediminas Dapkevičius;
             Nomeda Jurgelevičienė;
             Justas Juškevičius;             
             Dalia Miliauskienė;             
             Vladislovas Miklovas;
             Laimonas Paulauskas;             
             Adolfas Sutkus.
Fortepijono instrumento ir teorinio skyriaus metodinė grupė.
Vadovė – mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė.
Nariai:  Vilija Brazinskienė;
             Saulius Jankeliūnas;
             Albina Kalvaitienė;
             Inga Mituzienė;
             Rama Povilaitienė;
             Vytautas Šveikauskas;
             Aurelija Ščeponavičienė;
             Rasa Vozbinienė.
Solinio dainavimo, choreografijos ir dailės skyrių metodinė grupė.
Vadovė – mokytoja metodininkė Rita Čekanauskienė.
Nariai:   Deima Bialaglovienė;
              Asta Barčiauskienė;
              Osvaldas Gerbenis;
              Gintarė Guželienė;
              Viktorija Jagaudienė;
              Laisvė Monkevičienė;
              Violeta Ričkienė;
              Lina Užomeckienė.

Mokyklos darbo taryba
Tarybos pirmininkas – Adolfas Sutkus, mokytojas.
Tarybos nariai:             Laisvė Monkevičienė, vyresnioji mokytoja;

                                     Laimonas Paulauskas, mokytojas.

Atestacinė komisija
Pirmininkas – Beata Pralgauskienė, direktorė.
Nariai:   Daiva Stonienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

              Deima Bialaglovienė, dailės mokytoja metodininkė;
              Rita Čekanauskienė, muzikos mokytoja metodininkė;
              Dalia Miliauskienė, muzikos mokytoja metodininkė.

Etikos komisija
Pirmininkas – Vytautas Šveikauskas, vyresnysis mokytojas;
Nariai:    Rama Povilaitienė, vyresnioji mokytoja;
               Vaiva Bukantienė, mokytoja metodininkė.
                     

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content