Menu Close

Tarybos

Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkė – Irena Leskauskienė, mokytoja metodininkė.
Pavaduotoja – Rita Čekanauskienė, mokytoja metodininkė.
Sekretorė – Rama Povilaitienė, vyresnioji mokytoja.
Nariai:            Rasa Vozbinienė, vyresnioji mokytoja;
                        Edita Dzvankauskienė, tėvų atstovas;
                        Inga Žimkienė, tėvų atstovas;
 Jolanta Saunorienė, tėvų atstovas;
 Eismantas Vaitiekūnas, tėvų atstovas.

Mokytojų taryba 

Tarybos pirmininkė – Asta Barčiauskienė, mokytoja metodininkė.
Tarybos nariai – visi mokykloje dirbantys mokytojai.

Metodinė taryba

Metodinių grupių vadovai:
Akordeono, liaudies, mušamųjų ir pučiamųjų instrumentų, choreografijos skyriaus metodinės grupės vadovė, vyresnioji mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.
Nariai:            Vaiva Bukantienė;
Osvaldas Gerbenis;
                       Dalia Miliauskienė;
Vladislovas Miklovas;
Laisvė Monkevičienė;
                       Gintarė Guželienė;
Adolfas Sutkus.
 
Instrumentinio – styginių ir fortepijono instrumentų – metodinės grupės vadovė, mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė.
Nariai:           Vilija Brazinskienė;
Justas Juškevičius;
Gediminas Dapkevičius;
                      Saulius Jankeliūnas;
Nomeda Jurgelevičienė;
Albina Kalvaitienė;
Laimonas Paulauskas;
Aurelija Ščeponavičienė;
Rasa Vozbinienė.
Teorinio, solinio dainavimo, dailės skyriaus metodinės grupės vadovė, mokytoja metodininkė Rita Čekanauskienė.
Nariai:            Asta Barčiauskienė;
                       Deima Bialaglovienė;
                        Laima Daunienė;
Viktorija Jagaudienė;
                       Violeta Ričkienė;
                       Rama Povilaitienė;
Vytautas Šveikauskas;
Lina Užomeckienė.

Mokyklos darbo taryba

Tarybos pirmininkas – Adolfas Sutkus, mokytojas.
Tarybos nariai:             Laisvė Monkevičienė, vyresnioji mokytoja;
                                     Laimonas Paulauskas, mokytojas.

Atestacinė komisija

Pirmininkas – Beata Pralgauskienė, direktorė.
Nariai:   Daiva Stonienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
              Deima Bialaglovienė, dailės mokytoja metodininkė;
              Rita Čekanauskienė, muzikos mokytoja metodininkė;
              Dalia Miliauskienė, muzikos mokytoja metodininkė.
              
Etikos komisija
Pirmininkas – Vytautas Šveikauskas, vyresnysis mokytojas;
Nariai:    Rama Povilaitienė, vyresnioji mokytoja;
                Vaiva Bukantienė, mokytoja metodininkė.
                     

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content