Tarybos

Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkas – Aurelija Ščeponavičienė.
Sekretorė –     Živilė Butkuvienė, vyresnioji mokytoja;
Nariai:            Nomeda Jurgelevičienė, mokytoja metodininkė;
 Violeta Ričkienė, mokytoja metodininkė;
 Adolfas Sutkus, mokytojas;
                        Edita Dzvankauskienė, tėvų atstovas;
                        Inga Žimkienė, tėvų atstovas;
 Jolanta Saunorienė, tėvų atstovas;
 Eismantas Vaitiekūnas, tėvų atstovas.

Mokytojų taryba

Tarybos pirmininkė – Beata Pralgauskienė, direktorė.
Tarybos nariai – visi mokykloje dirbantys mokytojai.

Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkė mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė.
Metodinių grupių vadovai:
Akordeono, liaudies, mušamųjų ir pučiamųjų instrumentų, choreografijos skyriaus metodinės grupės vadovė, mokytoja metodininkė Aušra Vilimaitė-Karyznienė.
Nariai:            Vaiva Bukantienė;
Osvaldas Gerbenis;
Armundas Jonaitis;
                       Dalia Miliauskienė;
Vladislovas Miklovas;
Laisvė Monkevičienė;
Adolfas Sutkus;
 
Instrumentinio – styginių ir fortepijono instrumentų – metodinės grupės vadovė, mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė.
Nariai:            Vilija Brazinskienė;
Justas Juškevičius;
Gediminas Dapkevičius;
Nomeda Jurgelevičienė;
Albina Kalvaitienė;
Inga Mituzienė;
Laimonas Paulauskas;
Violeta Ričkienė;
Aurelija Ščeponavičienė;
Rasa Vozbinienė.
Teorinio, solinio ir chorinio dainavimo, dailės skyriaus metodinės grupės vadovė, vyresnioji mokytoja Rita Čekanauskienė.
Nariai:            Deima Bialaglovienė;
Viktorija Endrijaitienė;
Viktorija Jagaudienė;
Živilė Butkuvienė;
                       Rama Povilaitienė;
Vytautas Šveikauskas;
Lina Užomeckienė.

Mokyklos darbo taryba

Tarybos pirmininkas – Laisvė Monkevičienė, vyresnioji mokytoja;
Tarybos nariai: Vladislovas Miklovas, mokytojas metodininkas;
                          Adolfas Sutkus, mokytojas.

Atestacinė komisija

Pirmininkas –
Nariai: Daiva Stonienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
              Deima Bialaglovienė, dailės mokytoja metodininkė;
              Rita Čekanauskienė, muzikos mokytoja metodininkė;
              Dalia Miliauskienė, muzikos mokytoja metodininkė;
              Virgis Ramanauskis, tėvų atstovas.