Menu Close

Apie įstaigą

Algirdo Lipeikos menų mokyklos darbo laikas

Mokyklos pavadinimas – Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla

Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla.
Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Mokyklos priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
Mokyklos savininkas – Kelmės rajono savivaldybė.
Kodas Juridinių asmenų registre – 290113170 
Mokyklos buveinė – Laisvės Gynėjų a. 1, Kelmė
Mokymo kalba – lietuvių.

MOKYKLOS VIZIJAugdyti kūrybingą, laisvą asmenybę, gebančią gyventi ir atsakingai veikti kintančioje (šiuolaikinėje) visuomenėje.

MOKYKLOS MISIJAatskleisti kiekvieno mokinio prigimtines galias ir teikti kokybišką meninį išsilavinimą.

PRIORITETAI:

  • ugdymas orientuotas į vaiką;
  • meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas;
  • savivaldos institucijų, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas;
  • inovatyvios ir modernios ugdymosi aplinkos.

STRATEGINIAI TIKSLAI:

A. KLIENTO PERSPEKTYVA
(Susivok)
B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA
(Organizuok)
Ugdymo (si) proceso kokybės gerinimas.
Meninės švietėjiškos veiklos tobulinimas ir plėtojimas.
B. MOKYMOSI PERSPEKTYVA
(Augink)
C. PARAMOS PERSPEKTYVA
(Pasitelk)
Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas
Mokyklos materialinės ir metodinės bazės gerinimas.

MENŲ MOKYKLOS DAINA                                       
muzika ir žodžiai Algimanto Šurnos

Mus supa muzika mįslinga
Kasdiena žingsny kiekvienam,
Akordų skambesys didingas
Mus įkvepia naujiems darbams.

Teptuko potepis žaismingas
Atvers fantazijos vartus,
Ir drobėje palengva ausis
Mozaikos raštas nuostabus.

PRIEDAINIS
Meno mokykla, meno mokykla
Gyvuok, skambėki visada.
Šokis ir daina ir spalvų gama
Širdžių jaunų tai šiluma.

Nerimsta šokėjėlių kojos
Jie šoka valsą, čia, čia, čia.
Mes ruošiamės  didingai šventei
Dainuos ir šoks ten Lietuva.

Tai mūsų darbo kasdienybė
Ir mūsų žingsnių tai prasmė,
Neblės mokyklos mūsų vardas
Gyvenimo sraunioj tėkmėj.

Skip to content