Menu Close

Istorija

MOKYKLOS ISTORIJA

Mokyklos istorija prasidėjo 1966 metų rudenį. Įsteigtos muzikos mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Ipolitas Vidugiris, pirmasis mokymo dalies vedėjas tapo Algis Krutkevičius, o pirmieji mokytojai buvo – Algirdas Leonas Lipeika, Genovaitė Jokubauskienė, Stasys Kačenauskas ir Alfonsas Urbelis. Atidarytos fortepijono, akordeono ir pučiamųjų instrumentų klasės. 1970 metais mokyklos direktore skiriama Genovaitė Jokubauskienė. 2003–2020 metais mokyklai vadovavo Asta Barčiauskienė. Nuo 2021 m. rugpjūčio 17 d. mokyklai vadovauja Beata Pralgauskienė.

Bėgant metams mokykla labai išaugo ir pasikeitė. Atsiradus galimybėms muzikos mokykloje buvo įkurtos kanklių, birbynės, smuiko, gitaros, kiek vėliau chorinio dainavimo klasės. 1988 m. įsteigiamas choreografijos skyrius. Po metų įsteigiamas dailės skyrius. 1992 m. įsteigtas Pakražančio muzikinis skyrius, 1998 m. tapęs muzikos mokyklos filialu, 2003 m. įsteigtas Kražių muzikinis skyrius.

2003 metais, Kelmės rajono tarybos sprendimu, muzikos mokyklai suteiktas Kelmės Meno mokyklos statusas. Nuo 2004 metų pradedama mokyti pagal studijinio mokymo programas, į mokyklą priimami ir suaugusieji. 2013 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos pritarimu pradėta vykdyti mušamųjų instrumentų mokymo programa. 2015 m. įsteigiama teatro studija.

2016 metų birželio 30 d., Kelmės rajono tarybos sprendimu, mokyklai suteiktas ilgamečio mokyklos mokytojo a. a. Algirdo Leono Lipeikos vardas ir mokykla pavadinta Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla.

Mokiniai sėkmingai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, projektuose, mokyklos kolektyvai yra nuolatiniai Dainų švenčių dalyviai. Mokykla bendradarbiauja su kitų miestų meno ir muzikos mokyklomis ir rengia bendrus projektus.

Baigę menų mokyklą mokiniai toliau aktyviai dalyvauja meniniame gyvenime: dainuoja, groja, šoka įvairiuose meno kolektyvuose. Smagu, kad daugelis iš baigusiųjų šią mokyklą mokinių renkasi menininko – profesionalo kelią. Vieni mokosi konservatorijose, kiti kopia į mokslo viršūnes Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje, kiti tobulinasi užsienyje. Daugelis buvusių mokinių tapę pedagogais, kaip tie paukščiai sugrįžo į gimtąjį lizdą ir dirba išvien su buvusiais savo mokytojais.

Skip to content