Menu Close

Tvarkos

 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ar kitų užkrečiamų ligų, dėl kurių yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Konkursų pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas

Mokyklos baigimo pažymėjimų išdavimo tvarka

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos programa 2020–2022 m.

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos

Tinklapio www.kelmesmenas.lt privatumo politika

Vidaus kontrolės politika

Finansų kontrolės taisyklės

Ekstremalių situacijų valdymo planas

Darbo apmokėjimo sistema (2022 m. rugsėjo 5 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-61), susipažinti galima Algirdo Lipeikos menų mokyklos raštinėje.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (2018 m. rugsėjo 14 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-118), susipažinti galima Algirdo Lipeikos menų mokyklos raštinėje.

 

Skip to content