Menu Close

Tvarkos

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ar kitų užkrečiamų ligų, dėl kurių yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, organizavimo tvarkos aprašas
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Darbuotojų etikos kodeksas
Konkursų pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Mokyklos baigimo pažymėjimų išdavimo tvarka
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos programa 2020–2022 m.
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos
Tinklapio www.kelmesmenas.lt privatumo politika
Vidaus kontrolės politika
Finansų kontrolės taisyklės
Ekstremalių situacijų valdymo planas
Darbo apmokėjimo sistema (2022 m. rugsėjo 5 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-61), susipažinti galima Algirdo Lipeikos menų mokyklos raštinėje.
Vidaus darbo tvarkos taisyklės (2023 m. vasario 20 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-18), susipažinti galima Algirdo Lipeikos menų mokyklos raštinėje.

Skip to content