Menu Close

Teisinio reguliavimo stebėsena

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla neatlieka galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex-post vertinimo.

Teisinio reguliavimo stebėseną atlieka ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos Vyriausybės institucijos ir įstaigos pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją (Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142, 5 punktas). Šią informaciją galite rasti čia.

Skip to content