Menu Close

Vykdomos programos

VYKDOMOS PROGRAMOS

 • Formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio fortepijono, kanklių, akordeono, gitaros, mušamųjų, pučiamųjų (saksofono, trimito, baritono, eufonijos, tūbos), smuiko instrumentų, solinio dainavimo (4 metai);
 • Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio muzikinio fortepijono, kanklių, akordeono, gitaros, mušamųjų, pučiamųjų (saksofono, trimito, baritono, eufonijos, tūbos), smuiko instrumentų, solinio dainavimo ugdymo programos (4 metai);

Į formalųjį švietimą papildančio muzikinio pradinio ugdymo programas priimami 7–14 metų amžiaus vaikai.

Mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą ir išlaikę keliamuosius egzaminus, gali toliau mokytis pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programą. Baigusiems pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami mokyklos baigimo Švietimo, kultūros ir sporto ministerijos pažymėjimai.

 • Formalųjį švietimą papildančio pradinio dailės ugdymo programa (3 metai);
 • Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio dailės ugdymo programa (4 metai);
 • Formalųjį švietimą papildančio pradinio šokio ugdymo programa (3 metai);
 • Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio šokio ugdymo programa (4 metai);

Į formalųjį švietimą papildančio dailės, šokio pradinio ugdymo programas priimami 7–10 metų amžiaus vaikai.

Mokiniai, baigę pradinio dailės, šokio ugdymo programas ir išlaikę keliamuosius egzaminus, gali toliau mokytis pagal pagrindinio dailės ir šokio ugdymo programą. Baigusiems pradinio ir pagrindinio dailės ir šokio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami mokyklos baigimo Švietimo, kultūros ir sporto ministerijos pažymėjimai.

 • Neformaliojo ugdymo programos (ankstyvasis muzikinis ugdymas) trukmė nuo 1 iki 4 metų.

Į neformaliojo ankstyvojo muzikinio ugdymo programą priimami 3–6 metų amžiaus vaikai.

 • Neformaliojo ugdymo programos (ankstyvasis choreografijos ugdymas) trukmė nuo 1 iki 3 metų.

  Į neformaliojo ankstyvojo choreografijos ugdymo programą priimami 4–6 metų amžiaus vaikai.

 • Neformaliojo mėgėjų ugdymo programa (fortepijono, kanklių, akordeono, gitaros, mušamųjų, pučiamųjų, smuiko instrumentų, solinio dainavimo) – nuo 1 iki 5 metų.
 • Neformaliojo išplėstinio ugdymo programa (baigusiems formalųjį švietimą papildančio ugdymo pagrindinio muzikinio, dailės, šokio ugdymo programas) – 1 metai.
 • Neformaliojo suaugusiųjų muzikinio, dailės, šokio ugdymo programos – 1 metai.
Skip to content