METODINĖ DIENA „KOLEGA – KOLEGAI“

Mokinių atostogų metu, vasario 19 dieną, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokytojai susitiko nuotolinėje metodinėje dienoje „KOLEGA – KOLEGAI“, kurios metu dalinosi su kolegomis metodine patirtimi skaitydami pranešimus, diskutuodami aktualiais meninio ugdymo klausimais.
Seminaruose ir kvalifikacijos kursuose įgytomis metodinėmis žiniomis ir gerąja darbo patirtimi dalijosi mokytojai: Rasa Vozbinienė, Adolfas Sutkus, Aušra Vilimaitė-Karyznienė, Rama Povilaitienė, Vaiva Bukantienė, Aurelija Ščeponavičienė, Irena Leskauskienė ir Vytautas Šveikauskas. Metodinė diena parodė, kad mokytojai ieško įvairių metodų ir būdų geresniems rezultatams pasiekti, skatina mokinių mokymosi motyvaciją.