Menu Close

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO IŠVADA

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), 2020 m. lapkričio 11–12 d. atliko Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos išorės vertinimą. Vertinimas vykdytas vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika. Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos veiklos aspektus:

IŠVADOS

Skip to content