Menu Close

PARAMA

 

Kviečiame tėvelius, mokyklos darbuotojus ir visus geros valios žmones paremti Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklą skiriant 1,2 proc. savo gyventojų pajamų mokesčio.

Tai galite padaryti VMI elek­tron­inio deklar­avimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt/

užpildę formą FR0512 (02) arba Val­sty­binėje mokesčių inspekci­joje.

 

Mokyklos rekvizitai:

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla

Laisvės Gynėjų a. 1,

Kelmė, LT-86142

Įstaigos kodas 290113170

 

Parama

GERBIAMI KOLEGOS, MOKINIŲ TĖVELIAI/GLOBĖJAI, MENĄ MYLINTYS ŽMONĖS,
Nuoširdžiai dėkojame visiems bendruomenės nariams, 2020 m. paskyrusiems Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklai iki 1,2 % 2019 m. sumokėto pajamų mokesčio sumos. Lėšos bus panaudotos įsigyti ugdymo procesui reikalingos įrangos bei ugdymo procese iškilusioms problemoms spręsti.
Labai prašome ir šiemet paremti mūsų mokyklą, pervedant iki 1,2  % sumokėto pajamų mokesčio (GPM) pagal LR labdaros ir paramos įstatymą.
Paaukokite mums tai, kas jums tiesiog nieko nekainuoja!
Nustatytos FR0512 formos Prašymą reikia pateikti Kelmės mokesčių inspekcijai iki 2020 m. gegužės 1 d. vienu iš galimų būdų:
  1. Jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos, elektroniniu būdu užpildyti Prašymo FR0512 formą bei pateikti VMI: https://deklaravimas.vmi.lt
  2. Prašymo užpildymui reikalingi šie duomenys:
Paramos gavėjo kodas: 290113170
Paramos gavėjas: Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla
Buveinės adresas: Laisvės Gynėjų a. 1, Kelmė
Būkite malonūs, pakvieskite ir savo artimuosius, draugus, pažįstamus paremti Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklą.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content