Menu Close

Respublikinė konferencija „Lankstus ir tikslingas įvairių gabumų mokinių ugdymas“

     2020 metų vasario 18 d. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla, siekdama įgyvendinti vieną, strateginiame plane išsikelto tikslo uždavinį, suorganizavo respublikinę konferenciją „Lankstus ir tikslingas įvairių gabumų mokinių ugdymas“. Pagrindinis konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, siekiant stiprinti įvairių gabumų mokinių mokymosi motyvaciją bei gerinti jų pasiekimų rezultatus.
     Konferencija sulaukė 60 dalyvių – pedagogų iš Klaipėdos Juozo Karoso, Kauno 1-osios, Šiaulių 1-osios ir Radviliškio muzikos mokyklų, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Tytuvėnų gimnazijos muzikos skyriaus, Kuršėnų ir Raseinių meno mokyklų, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos.
     Muzikos/meno mokyklų pedagogai per aštuonias akademines valandas ­­apžvelgė muzikos/meno mokyklų pedagogikos aktualijas ugdant įvairių gabumų mokinius: aptarė mokymosi proceso efektyvinimo, pedagoginio repertuaro plėtros galimybes, pasidalino pedagogų metodine-praktine patirtimi, kuriant palankią ugdymo aplinką ir siekiant inovatyviai, lanksčiai ir tikslingai perteikti dėstomą medžiagą, aptarė/pasidalino kūrybiškų sprendimų ir ieškojimų prielaidomis instrumento ir kolektyvų pamokose, patobulino dalykines kompetencijas.
     Konferencijos metu buvo skaityti devyni metodiniai pranešimai, vestos dvi atviros pamokas, kurių viena buvo interaktyvi. Pirmojoje konferencijos dalyje pedagogine patirtimi dalijosi iš anksto pakvieti keturi lektoriai-pedagogai: Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos, akordeono mokytojas ekspertas Robertas Užgalis, Kauno 1-osios muzikos mokyklos, fortepijono mokytoja metodininkė Jovita Vaičiulienė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos birbynės ir kompiuterinės muzikos technologijos mokytojas ekspertas Alvaidas Bernotas ir Radviliškio muzikos mokyklos solfedžio ir choro mokytoja ekspertė, Šiaulių valstybinio choro „Polifonija“ chormeisterė Inga Petrauskienė.
     Džiugu, kad antrojoje konferencijos dalyje penkis pranešimus (iki 15 min.) skaitė/pristatė Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos pedagogai: mokytojos metodininkės Vaiva Bukantienė ir Rita Čekanauskienė, vyresn. mokytoja Aurelija Ščeponavičienė, mokytojai Adolfas Sutkus ir Viktorija Endrijaitienė.
Konferencijos koordinatorė
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Irena Leskauskienė
Skip to content