Menu Close

Domanto Miliaus seminaras „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“

Lapkričio 15 dieną Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje svečiavosi Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ekspertas, akompaniatorius ekspertas, Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė” koncertmeisteris Domantas Milius, kuris vedė autorinį seminarą „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“.

Vestas seminaras yra Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir Kauno švietimo inovacijų centro projektas inicijuotas Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojo eksperto Domanto Miliaus, siekiant atskleisti demokratinio ugdymo muzikos mokyklose galimybes ir tikėtinus sėkmės rezultatus.

Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje – tai alternatyvaus ugdymo forma, grindžiama mokytojų ir mokinių lygybės, abipusės pagarbos bei mokinių laisvės kurti ugdymo turinį principais. Demokratinėje muzikos mokykloje siekiama ugdyti autentišką muzikos atlikėją ir kūrėją, kuris per nuolatinį kūrybos procesą siekia naujų akademinių rezultatų.

„Smagu, kad taip šiltai ir nuoširdžiai Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorė Beata Pralgauskienė, fortepijono mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė bei visas Menų mokyklos kolektyvas priėmė mane pristatyti mano mokinio Kajaus Mačikūno mokymosi sėkmės pavyzdžius. Tikiuosi, kad individualūs mokinių mokymosi sėkmės pavyzdžiai, darbo su jais metodikos, paskatins mokytojus daugiau dėmesio skirti mokinių savarankiškumui formuojant savo asmeninį ugdymo turinį bendrojo ugdymo plano kontekste“ – dalinosi įspūdžiais apie vestą seminarą fortepijono mokytojas Domantas Milius.

Skip to content