Menu Close

Respublikinė metodinė konferencija „Ugdymo(si) turinio kaitos tendencijos meno/muzikos mokyklose“.

Lapkričio 21 dieną Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje vyko respublikinė metodinė konferencija „Ugdymo(si) turinio kaitos tendencijos meno/muzikos mokyklose“.

Konferencijoje dalyvavo virš 60 dalyvių iš įvairių Lietuvos meno/muzikos mokyklų. Visą dieną pedagogai tobulino reikalingas dalykines kompetecijas. Konferenciją pradėjo ir susirinkusius lektorius bei dalyvius sveikino Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorė Beata Pralgauskienė. Konferencijoje pranešimus skaitė: ROLANDAS AIDUKAS – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas; Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas ekspertas; Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos Tarybos narys; AURELIJA STONČIUVIENĖ – Radviliškio muzikos mokyklos direktorė, fortepijono mokytoja metodininkė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo lyderystės studijų programos magistrė; Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorės vertintoja; AGNĖ RAGAUSKIENĖ – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ fortepijono mokytoja ekspertė; AUŠRA LIUTKUTĖ – dainininkė, operos solistė (sopranas), tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatė; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė; Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja; studijos „Muzikos skveras“ mokytoja; VMN vokalo studijos „Nonetas“ vadovė; DIANA SABULIENĖ – Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė; ROMA APŠEGIENĖ – Radviliškio muzikos mokyklos solfedžio ir muzikos istorijos mokytoja metodininkė. Konferenciją organizavo mokytoja Menų mokyklos metodininkė Irena Leskauskienė.

Skip to content